Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej

 

Dla aktywnych:

Działalność w kole naukowym geofizyków UŚ - wyprawy naukowo - turystyczne w ciekawe miejsca (np. Ukraina), wyjazdy badawcze, uczestnictwo w konferencjach naukowych, możliwość publikowania swoich prac naukowych.

Wymiana studentów w ramach międzynarodowego programu Socrates-Erasmus - odbycie części studiów na zagranicznej uczelni (więcej informacji).

Możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich.

Najlepsi studenci mają możliwość podjęcia studiów doktoranckich.