Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej

 

Geofizyka - specjalność międzywydziałowa prowadzona wspólnie z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od roku 1998/1999, kształcąca umiejętności umożliwiające zastosowanie metod geofizycznych we wszystkich dyscyplinach nauk o Ziemi.

 

Studia dwustopniowe:
studia pierwszego stopnia (licencjackie) - 3-letnie, których celem jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy geologicznej. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie geologii i/lub fizyki.

studia drugiego stopnia (magisterskie) - 2-letnie z możliwością uzyskania stopnia magistra geologii o specjalności geofizyka lub fizyki o specjalności geofizyka.

 
Specyfika studiów umożliwia uzyskanie stopnia magistra dwóch kierunków w ciągu 5 lat!

 

Szczegółowe informacje o naborze