Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej

 

Geofizykę ukończyły do tej pory cztery roczniki.

Nasi absolwenci znaleźli pracę w:

  • Instytucie Geofizyki PAN,
  • przedsiębiorstwach badań geofizycznych (Geofizyka Toruń, GEOFIZYKA Kraków Sp. z o.o.),
  • Państwowym Instytucie Geologicznym,
  • Głównym Instytucie Górnictwa,
  • działach geologicznych i geofizycznych kopalń,
  • firmach geodezyjnych,
  • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
  • laboratoriach badawczych,
  • szkołach.