Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej

 

Przykładowe przedmioty:

  • z zakresu nauk o Ziemi: Fizyka wnętrza Ziemi, Geofizyka, Sejsmologia, Meteorologia, Geologia fizyczna, Geologia historyczna, Mineralogia, Petrologia,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • informatyka i metody obliczeniowe w naukach o Ziemi,
  • język angielski,
  • obsługa nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

 

Część zajęć prowadzona jest w formie zajęć terenowych w kraju i zagranicą (zobacz galerię). Studenci odbywają również praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach geofizycznych w całej Polsce co umożliwia nawiązanie kontaktów zawodowych.

Tutaj możesz zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na poszczególnych latach.